Over Arnout


Arnout is overtuigd sociaaldemocraat en voor hem is dat boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje in de gemeenteraad.

Arnout is 41 jaar oud, getrouwd en vader van drie kinderen. Oorspronkelijk komt hij uit Brabant, waar hij is opgegroeid in Oss en vervolgens rechten heeft gestudeerd in Tilburg. Inmiddels woont hij alweer een flink aantal jaren in Amstelveen, eerst in Randwijck, nu in de wijk Bankras / Kostverloren.

In het dagelijks leven werkt Arnout als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiervoor werkte hij als manager bij een bouwbedrijf en bij spoorbeheerder ProRail. Verantwoordelijke banen in de wereld van infrastructuur, bouw en mobiliteit. Zijn verdere CV is te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arnoutvandenbosch/.

In zijn vrije tijd bezoekt hij graag musea en concerten, maakt hij verre (trein)reizen en leest hij veel over politiek en geschiedenis. Ook zijn familie is erg belangrijk voor hem.

Uiteraard is Arnout niet het enige Raadslid van de PvdA in Amstelveen. De fractie wordt verder gevormd door Esther Veenboer, Guido Dennenbroek en een tweetal burgerleden. Meer informatie over de fractie vindt u op: https://amstelveen.pvda.nl/wieiswie/