Betaalbaar wonen


Arnout is in de Gemeenteraad namens de PvdA woordvoerder in de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur. Het belangrijkste onderwerp voor hem in die commissie is betaalbaar wonen. De PvdA daarbij in op de volgende punten: 

  • Meer bouwen: er wordt al veel gebouwd in Amstelveen, maar dat is nog niet genoeg om de woningnood op te lossen. PvdA Amstelveen wil 5.000 extra woningen in vier jaar; minimaal de helft daarvan gezinswoningen met een oppervlakte van tenminste 70m2. We blijven ons ook inzetten voor meer studentenwoningen op Uilenstede.
  • Meer sociale huurwoningen: de afgelopen tijd heeft PvdA Amstelveen mooie successen behaald waar het gaat om sociale huurwoningen, zo komen er 600 in de nieuwe woonwijk Legmeer. PvdA Amstelveen wil die lijn doorzetten en bij nieuwbouwprojecten altijd een minimum van 30% sociale huur hanteren. Om sociale huurwoningen ook echt sociaal te houden willen we met woningcorporaties een algeheel verbod op de verkoop van sociale huurwoningen afspreken.
  • Opkoopbescherming snel uitbreiden: op aandringen van de PvdA wordt er in Amstelveen binnenkort opkoopbescherming ingevoerd; wie een huis koopt mag dit de eerste vier jaar niet verhuren. In eerste instantie wordt dit ingevoerd voor huizen met een waarde tot 411.000 euro. De PvdA wil dit snel uitbreiden, als het kan naar alle huizen in Amstelveen.
  • Bestrijd huisjesmelkers: huisjesmelkers proberen veel geld te verdienen aan de woningnood. Dat leidt tot ernstige misstanden, bijvoorbeeld bij kamerverhuur. Niet alleen huurders zijn de dupe, ook ondervindt de omgeving veel overlast. De afgelopen 4 jaar is er al veel gedaan om dit probleem aan te pakken, maar het kan beter. De PvdA wil dat regels met betrekking tot verkamering en vakantieverhuur (Airbnb) strenger worden gehandhaafd en, indien nodig, worden aangescherpt.
  • Ondersteun huurders: sommige huurders krijgen te maken hebben met slecht verhuurderschap. Na een motie van PvdA Amstelveen worden ook Amstelveense huurders nu ondersteund door Stichting !WOON. Deze ondersteuning willen wij verder uitbouwen. Elke flat zou een goed functionerende bewonerscommissie moeten hebben; waar dat nu niet zo is, willen we die oprichten en ondersteunen.
  • Geef voorrang aan bijzondere beroepsgroepen: sinds januari 2021 geldt de Voorrangsregeling Beroepsgroepen voor onderwijs- en zorgpersoneel. Dit is een groot succes. De PvdA wil dat deze regeling wordt uitgebreid met middeldure huurwoningen en andere beroepsgroepen zoals politiepersoneel.
  • Niemand op straat in Amstelveen door woningnood ontstaan schrijnende situaties, waarbij mensen soms zelfs op straat dreigen te belanden. Denk hierbij aan het huisvesten van woningzoekenden na een scheiding. PvdA Amstelveen wil dat in zulke gevallen de gemeente sneller kan bijspringen, bijvoorbeeld door voorrang op een sociale huurwoning te verstrekken of alternatieve woonruimte te zoeken.